lauantai 23. huhtikuuta 2016

Vaikuta! Nuorisovastaavien toimenkuvaa uudistetaan

Me Nuoret Päättäjät olemme työstäneet Ratsastajainliitolle vuonna 2015 uuden nuorisostrategian Nuorten Äänellä 2020. Tänä keväänä olemme lähteneet jalkauttamaan strategiaa ja yksi ensimmäisistä asioista, joita olemme lähteneet viemään eteenpäin, on alue- ja seuratason nuorisovastaavien toimenkuvan selkeyttäminen ja uudistaminen. Olemme myös luomassa seuratason nuorisovastaaville uuden SRL:n koulutuksen, jonka tarkoituksena on tarjota nuorisovastaaville perehdytystä työhönsä ja työkaluja tehtävän onnistuneeseen hoitamiseen.

Tästä näet, mitä kaikkea teemme strategian jalkauttamiseksi.


Olemme saaneet alustavan luonnoksen nuorisovastaavien toimenkuvasta ja tulevasta koulutuksesta valmiiksi. Nyt toivoisimme, että Te, jotka parhaillaan toimitte nuorisovastaavina tai muuten työskentelette nuorten parissa seuroissanne ja talleillanne (tai olette muuten vain kiinnostuneita aiheesta ja haluatte vaikuttaa), auttaisitte meitä antamalla meille palautetta tekemästämme luonnoksesta. Mitä mieltä olet, mitä voisi vielä kehittää ja olemmeko unohtaneet jotain tärkeää? Saamamme palautteen avulla kehitämme luonnosta edelleen.

Nuorisovastaavien toimenkuva ja tuleva koulutus:


Nuorisovastaavien toimenkuva (alue):
Tiedottaa seuroja alueen nuorisotapahtumista sekä liiton ajankohtaisista nuorisoasioista.
Järjestää yhteistyössä seurojen kanssa esim. kerhonohjaajakursseja ja nuorisotapahtumia (seuratuki, markkinointi ym.).
Voi järjestää myös puhtaasti alueen toteuttamia tapahtumia, jos niille on tilausta.
Seurojen nuorisovastaavien tukihenkilö: auttaa ja antaa neuvoja tarvittaessa.
Kannustaa ja palkitsee alueen aktiivisia nuorisotoimijoita (nuoria ja/tai nuorten kanssa toimivia aikuisia/seuroja).
Säännöllinen yhteydenpito alueen seurojen nuorisovastaaviin: tarpeiden kartoittaminen ja niihin vastaaminen.
Alueelta nousevien tarpeiden tuominen myös liittotasolle tietoon.
Alueiden nuorisovastaavien välinen yhteydenpito (esim. Facebookin nv-ryhmän kautta): ajatusten ja ideoiden jakaminen, hyvät käytännöt.
Yhteydenpito Nuorten Päättäjien kanssa.


Nuorisovastaavien toimenkuva (seura):
Varmistaa, että seuran junioritoiminta on johdonmukaista, mahdollisimman turvallista ja monipuolista sekä pyrkii kehittämään toimintaa yhteistyössä nuorten kanssa.
Toimii yhteyshenkilönä seuran hallituksen ja nuorten välillä: Tiedottaa hallitusta nuorisotoiminnan tilasta: mitä tehty & suunnitelmat, tarvittavat resurssit, osallistujamäärät jne. sekä tuo nuorten tarpeita hallituksen tietoon.
On nuorten apuna ja tukena järjestämässä toimintaa (ei siis järjestä yksin, vaan nuorten kanssa yhdessä, tai toimii pelkästään taustatukena [nuorilta nuorille!]), nuoret mukaan jo suunnitteluun → esim. hevostaitokisat, pizza-illat, nuoria kiinnostavat luennot, retket, tapaamiset ym.
Esimerkiksi kerhonohjaajien apuna & tukena kerhokauden suunnittelussa ja arvioinnissa sekä ongelmatilanteiden ratkaisussa (esim. haastavat lapset, kiusaamistilanteet, yhteistyö vanhempien kanssa).
Vastaa nuorisotoimintaan suunnatun rahoituksen kohdentamisesta: heppakerhojen materiaalit, kerhonohjaajien palkkiot, tapahtumien järjestelykulut, vuosittaiset aktiivisten nuorten muistamiset (=nuorisotoiminnan budjetti). Varmistaa myös, että nuorten toimintaan osoitetaan hallituksessa riittävästi varoja!
Tiedottaa seuran nuoria tulevista tapahtumista → nuorten omien kanavien hyödyntäminen


Seuratason nuorisovastaavien koulutus:
NP kouluttaa ainakin alussa, alueiden nuorisovastaavat apuna
Alueiden nuorisovastaavia rohkaistaan ottamaan koulutusvastuuta jatkossa
Lähiopetuksena / verkko-opintoina?
Nuorisovastaavan toimenkuvan läpikäynti (kts. yllä)
Seurojen omat toimintalinjat esille: kannustetaan päivittämään SRL:n nuorisostrategian näkökulmasta
Seurojen ja lajien välisen yhteistyön mahdollisuudet, esim. 4H (tähän laaditaan vinkkilista mahdollisuuksista, esimerkkien avulla)
Työkaluja toiminnan toteuttamiseen: tapahtuman järjestämisen vinkkilista, hyvien käytäntöjen jakamista, kerhonohjaajien kurssit, tulevaisuudessa kilpailuapulainen-koulutukset jne.
Mistä löytää lisätietoa? → SRL:n nettisivuilta Lapset ja nuoret -osiosta, ohjeita ja materiaaleja samaan tapaan kuin on jo jäsensihteereille (nämä tehtävä)
Nuorille kohdennettu tiedotus: nuorten kanavat ja niiden käyttö
Osallistamisen ja ohjaamisen periaatteiden läpikäynti
Reilu Peli -materiaalit!


Materiaaleja ja ideoita seurojen nuorisovastaaville:
Linkkejä, ohjeita, toimivia tapahtumaideoita jne.
Eri lajiliittojen nuorisostrategioista uutta näkökulmaa myös ratsastukseen! Esim. Palloliiton Nuorisotoimintalinja (https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/nuorisotoimintalinja.pdf), jossa nousee esiin lasten ja nuorten oikeudet vs velvollisuudet ja Kaikki pelaa -arvopohja. Siinä on myös selkeästi eritelty nuorten parissa toimivien roolit ja vastuualueet.
Kamppailija ei kiusaa -materiaali (http://www.judoliitto.fi/site/assets/files/5820/kamppailijaeikiusaa_opas_painoon_final.pdf)
• Vinkkilista seurojen ja lajien väliseen yhteistyöhön (esimerkkejä). Painotetaan, että on itse selvitettävä, onko oman alueen toimijoilla kiinnostusta yhteistyöhön ja missä muodossa.
Alueen muut ratsastusseurat: toimihenkilövaihtoa kilpailujen järjestämisessä: taakka jakaantuu useammille harteille, jaksetaan paremmin järjestää (useampia) kilpailuja, tutustutaan uusiin ihmisiin
Alueen muut ratsastusseurat: järjestetään yhdessä esim. retki Horse Show:n, järjestysvastuu vaihtuu vuosittain/jaetaan seurojen kesken osiin
Yhteistyö paikallisen 4H:n kanssa: yhteinen heppakerho: esimerkiksi yhteiset ohjaajat, voidaan hyödyntää 4H:n valmiita harjoituksia ja päinvastoin
Muiden lajien seurat: lajikokeiluita, voisiko yhdessä järjestää jonkin tapahtuman?Palautetta voi lähettää toukokuun loppuun (31.05.2016) asti suoraan SRL:n lasten ja nuorten toiminnan koordinaattori Sanna Sassille: sanna.sassi@ratsastus.fi tai kommentoimalla tähän blogiimme.

Kiitos jo etukäteen!


Ps. Nuorisovastaavat, laittakaa jo kalenteriinne Horse Show -perjantai 21.10.2016. klo 14 - 17. Silloin Ratsastajainliitto ja Nuoret Päättäjät järjestävät Valo-talolla, Pasilassa nuorisovastaaville toiminnallisen iltapäivän, jossa pureudutaan ajankohtaisiin kysymyksiin nuorisotoiminnan saralla ja jatketaan yhdessä toimivan nuorisovastaavan roolin luomista. Iltapäivä huipentuu Helsinki International Horse Show:n perjantain iltanäytökseen, johon siirrymme yhdessä Valo-talolta.

Lisätietoja tapahtumasta luvassa heinäkuun alussa, jolloin avataan myös tapahtumaan ilmoittautuminen. Tapahtumaan mahtuu 60 henkeä, joten ole nopea!

Horse Show 2016 kutsuu nuorisovastaavia! Kuva: Satu Pirinen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti